Innovatie en productontwikkeling

In opdracht van en samen met diverse gemeenten, provincie Utrecht, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, CELTH en meer denken we mee over innovatie en productontwikkeling in de regio.

 • Toegankelijk voor iedereen

  In 2018 is de gemeente Utrechtse Heuvelrug met steun van de Innovatietafel en provincie Utrecht een pilot 'Toegankelijkheid' gestart. Lees hier meer.

  Toegankelijk voor iedereen
 • Adviesraad

  Periodiek praktisch overleg tussen overheden en ondernemers

  Adviesraad
 • Merkversterking Grebbelinie

  Zorgen voor een betere verbinding van de losse onderdelen van de Grebbelinie.

  Merkversterking Grebbelinie
 • Marketing Coöperatie Regio Utrecht

  MC-RU is een samenwerking van 9 DMO's.

  Marketing Coöperatie Regio Utrecht
 • Verkenning e-bike regio

  Wij hebben samen met het NBTC verkend in hoeverre er kansen zijn voor toeristische ontwikkeling. 

  Verkenning e-bike regio
 • Marketing Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

  Het Nationaal Park en het RBT willen de marketing en informatievoorziening van het Nationaal Park integreren in de dienstverlening van het RBT. 

  Marketing Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
 • Positionering & Communicatie TOP's

  Doorlopend optimalisatie van het toeristisch-recreatief product en de bijbehorende tooling.

  Positionering & Communicatie TOP's
 • Waarde van wandelen

  2024 wordt een speciale editie van ons Opening Toeristisch Seizoen.

  Waarde van wandelen
 • Recreatiekrant Regio Utrecht

  Hiermee bereiken we meer dan 250.000 recreanten in de regio.

  Recreatiekrant Regio Utrecht
 • Cycling Utrecht Region

  Fietsaanbod realiseren dat de steden en het buitengebied in de regio Utrecht met elkaar verbindt

  Cycling Utrecht Region