Positionering en communicatie top's

In de provincie Utrecht zijn in totaal 48 Toeristische Overstappunten. De locaties worden als startpunt aanbevolen door de centrale ligging en bereikbaarheid, parkeervoorziening, horeca, informatie en faciliteiten als oplaadmogelijkheden voor e-bikes. De TOP’s sluiten aan op de provinciale bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen. Met al deze voorzieningen is een TOP een goed startpunt voor iedereen die er graag op uit gaat.

De provincie Utrecht en het Routebureau Utrecht werken in de hele provincie aan de verbetering van de TOP’s door informatie te actualiseren, aansluiting op routenetwerken te herzien en de TOP’s meer onder de aandacht te brengen van inwoners en bezoekers. Ook vraagt het om een bredere visie op de rol en de samenhang van de verschillende Toeristische Overstappunten, Groene Entrees, OV-locaties en andere startpunten. Dit wordt gedurende 2024 verder opgepakt in samenwerking met gemeenten, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, marketingorganisaties, ondernemers en andere betrokkenen.

In 2024 zijn de eerste vernieuwde TOP’s geplaatst in Zeist en Baarn. Deze werden in samenwerking met Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei gerealiseerd. Het was een goede eerste stap voor de verbetering van andere TOP’s op de Utrechtse Heuvelrug, en vervolgens de andere Toeristische Overstappunten in de provincie Utrecht. RBT Heuvelrug en Vallei coördineert de actualisering van de informatie op de zuilen met gemeentes, ondernemers, natuurorganisaties en andere betrokken partijen.