Merkversterking Grebbelinie

De Grebbelinie is één van de drie waterlinies in de provincie Utrecht. Over dit omvangrijke gebied zijn veel verhalen te vertellen. RBT Heuvelrug & Vallei heeft het initiatief genomen om in co-creatie met zoveel mogelijk stakeholders (ondernemers, overheden, stichtingen en andere partijen met Grebbelinie-initiatieven) te komen tot één totaalproduct dat aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers. 

Met het project 'Merkversterking Grebbelinie' wat in 2022 van start is gegaan, willen we bereiken dat de Grebbelinie meer als één geheel naar buiten kan worden gebracht, stad en ommeland verbindt en daarmee bijdraagt aan o.a. belangrijke lokale thema's als druktespreiding.