Gemeente Veenendaal en RBT verlengen samenwerking

De samenwerking tussen de gemeente Veenendaal en het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei wordt voortgezet tot eind 2026. Samenwerking onder het regiomerk Heuvelrug is belangrijk om te blijven inspelen op de snel veranderende wens van de moderne consument, bezoeker en investeerder.

RBT Heuvelrug & Vallei is sinds 2015 de destinatiemarketingorganisatie voor negen gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. De organisatie is hiermee de spil in een actieve toeristisch-recreatieve bedrijfstak met een toegevoegde waarde van 700 miljoen euro per jaar en werkgelegenheid voor 10.000 mensen, die bovendien een flinke bijdrage levert aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in het gebied.

Veenendaal verder ontwikkelen als veelzijdige bestemming voor recreatie en toerisme
“Ik ben bijzonder enthousiast over de verlenging van de samenwerking tussen RBT Heuvelrug & Vallei en gemeente Veenendaal”, licht Robbert Schuurmans, directeur van het RBT toe. “De stad Veenendaal neemt in het gebied Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei door haar aard en omvang een unieke plek in. Aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug en ingeklemd tussen mooie natuurgebieden als Kwintelooijen, Prattenburg en de unieke Grebbelinie biedt Veenendaal stadse allure met een ruim aanbod aan horeca, cultuur en sportieve evenementen. Daarnaast is Veenendaal een belangrijke regionale winkelstad en biedt zij goede faciliteiten voor zakelijke bezoekers. Dit alles maakt Veenendaal aantrekkelijk voor zowel bewoners als regionale, landelijke en internationale bezoekers. Ik zie uit naar het gezamenlijk met gemeente, partners en ondernemers verder bouwen aan de positionering en bekendheid van Veenendaal als veelzijdige bestemming voor recreatie en toerisme”.

Aantrekkelijke plek
“Wij zijn tevreden over de samenwerking met het RBT. Daarom ben ik blij dat we de komende drie jaar weer gaan samenwerken. We werken hiermee verder aan de promotie van Veenendaal als aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren”, licht wethouder Dylan Lochtenberg toe. “Veenendaal ligt centraal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Grebbelinie en is daarmee aantrekkelijk voor toeristen om een dagje te bezoeken. Daarom juichen we de plannen van het RBT van harte toe om de komende jaren extra aandacht te geven aan de Grebbelinie. Ook zijn we heel blij met het nieuwe bezoekerscentrum met horeca in recreatiegebied Kwintelooijen.”

Op foto: Robbert Schuurmans (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) en Dylan Lochtenberg (wethouder gemeente Veenendaal)