Online mediabank

  • Kastelen & Buitenplaatsen

  • Wandelen op de Heuvelrug

  • Fietsen op de Heuvelrug

  • Vakantie op de Heuvelrug

  • Natuur

  • Evenementen

  • Grebbelinie

  • Musea

  • Henschotermeer

  • Pyramide van Austerlitz

FOTOGRAFIE EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG)

Onder het beeldmateriaal bevinden zich portretten en dat zijn altijd persoonsgegevens. RBT Heuvelrug & Vallei baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die in op de website, op social media en in nieuwsbrieven worden gepubliceerd, worden gebruikt voor journalistieke (dan wel artistieke) doeleinden. Als organisatie wil RBT Heuvelrug & Vallei namelijk informatie delen over de regio. Bij de selectie van de foto’s wordt er door de organisatie een privacy-afweging gemaakt. Al het beeldmateriaal is vastgelegd door professionele fotografen. Mocht u ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via marketing@rbt-hv.nl