Gemeente Soest en RBT verlengen samenwerking

De samenwerking tussen de gemeente Soest en het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei wordt voortgezet tot eind 2026. Gezamenlijk zetten zij zich de komende jaren in voor een duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme in en rondom Soest en Soesterberg.

RBT Heuvelrug & Vallei is sinds 2015 de destinatiemarketingorganisatie voor negen gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. De organisatie is hiermee de spil in een actieve toeristisch-recreatieve bedrijfstak met een toegevoegde waarde van 700 miljoen euro per jaar en werkgelegenheid voor 10.000 mensen, die bovendien een flinke bijdrage levert aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in het gebied.

Herstel na coronaperiode
De sector die gasten uit binnen- en buitenland verwelkomt, heeft zich sterk hersteld na de periode van corona. Toeristen en recreanten vinden opnieuw hun weg naar Soest en Soesterberg. Afgelopen jaar waren er zo’n 207.000 toeristische overnachtingen in verschillende accommodaties. In 2023 bezochten bijna 800.000 mensen het natuurgebied Soesterduinen en staat daarmee in de top 5 van meest bezochte plekken door Duitse en Belgische toeristen in de regio Utrecht. Ook Vliegbasis Soesterberg met het Nationaal Militair Museum is een van de populairste culturele en educatieve bezienswaardigheden in de regio. Op het gebied van werkgelegenheid in de recreatiebranche staat gemeente Soest met 1.440 arbeidsplaatsen op de vierde positie binnen de regio.

Positionering als aantrekkelijke gemeente
Robbert Schuurmans, directeur van RBT Heuvelrug & Vallei, is verheugd over de verlenging van de samenwerking. "Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor gemeente Soest. Het brede aanbod aan verblijfsaccommodaties, evenementen en prachtige natuur maken Soest en Soesterberg tot een gevarieerd en groen recreatiegebied op de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei." Door de voortzetting van de samenwerking zullen RBT Heuvelrug & Vallei en de gemeente Soest ook de komende jaren de schoonheid van Soest en Soesterberg regionaal, nationaal en internationaal onder de aandacht brengen.

“Een aantrekkelijke gemeente draagt niet alleen bij aan het welzijn van haar inwoners maar ook aan een groeiende economie. Het creëert een omgeving waar mensen trots op zijn om te wonen en te werken. Het bevordert sociale verbondenheid en stimuleert lokale bedrijvigheid", vertelt een trotse Karin Scholten, wethouder gemeente Soest.

Op foto: Robbert Schuurmans (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) en Karin Scholten (wethouder gemeente Soest)